door Niels Bokhove

Geteilte Post

Twee jaar geleden waren in het Literaturmuseum der Moderne in Marbach a.N. Kafka’s brieven aan Felice Bauers vriendin Grete Bloch te bewonderen. Aanleiding daarvoor was de overdracht van de brieven door de eigenaar, de Wiedeking Stiftung in Stuttgart, als permanente bruikleen aan het Deutsches Literaturarchiv in Marbach. Ter gelegenheid daarvan verscheen in de reeks Aus dem Archiv (ADA) een aparte uitgave van deze brieven, bezorgd door en met een nawoord van Hans-Gerd Koch.
Een aantal van Kafka’s brieven is ooit door Bloch in tweeën geknipt om bij de schenking aan Felice Bauer gevoelige passages te kunnen weglaten. Later zijn die delen weer bij elkaar gekomen en ook zo gepubliceerd. In deze uitgave zijn die delen typografisch gemarkeerd. Bijzonder aan deze uitgave zijn verder de toegevoegde biografische documenten over Bloch. — N.B., 26-12-2013.

Franz Kafka, Geteilte Post. 28 Briefe an Grete Bloch. Hrsg. u. mit einem Nachw. von Hans-Gerd Koch (Aus dem Archiv, 3). Deutsches Literaturarchiv, 2011. ISBN 978-3-937384-79-5, € 14,00. Vermoedelijk nog verkrijgbaar.