door Niels Bokhove

DiamantTien jaar na de verschijning van Kafka’s Last Love. The Mystery of Dora Diamant door haar Amerikaanse (maar niet verwante) naamgenoot Kathi Diamant kwam afgelopen herfst de Duitse vertaling uit. Eindelijk, want het plan daartoe bestond al lang. Maar door allerlei gedoe in de Duitse uitgeversbranche kwam het er maar niet van.
Het bijzondere van deze uitgave is dat ze ook de geschriften bevat van Kafka’s laatste vriendin, met wie in de laatste maanden van zijn leven in Berlijn samenwoonde. Tijdens een langdurig verblijf in een Londens ziekenhuis in 1950-51 zette ze haar dierbare herinneringen aan Kafka en haar gedachten over hem en zijn werk op papier. Ze moesten na haar dood (ze zou in 1952 overlijden) aan Max Brod gegeven worden, met de bepaling dat ze niet gepubliceerd mochten worden. Kort daarna trok ze die bepaling weer in. Haar dochter gaf ze echter na haar dood niet aan Brod maar aan de Franse Kafka-scribente Marthe Robert, een oude kennis van Dora. Kathi Diamant kreeg Dora’s herinneringen later van Roberts weduwnaar Michel de M’Uzan. Van Kafka-biograaf Klaus Wagenbach ontving ze aanvullend materiaal, waarvan ze hoopt dat die ooit samen met zeventig brieven van Dora aan Brod, die zich nog in diens omstreden en nog gesloten archief in Israël bevinden, ook uitgegeven kunnen worden. — N.B., 26-12-2013.
Kathi Diamant, Dora Diamant, Kafkas letzte Liebe. Vorwort: Reiner Stach. Übers.: Wiebke Mönning, Christoph Moors. Onomato Verlag, 2013. — ISBN 978-3-942864-23-7, € 19,80.