Ontmoetingsdag literaire genootschappen Vlaanderen en Nederland 27-10-2023

Op 27 oktober heeft de Nederlandse Franz Kafka-Kring deelgenomen aan een ontmoetingsdag van Vlaamse en Nederlandse literaire genootschappen. Voorzitter Huub van der Kolk en secretaris-penningmeester Sjoerd Jelle Munniks zijn hiervoor naar Antwerpen afgereisd.

Doel van de dag was om met elkaar kennis te maken, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Hoewel sommige genootschappen springlevend zijn met veel activiteiten, leden of donateurs, hebben de meeste het moeilijk. Ze draaien op enkele vaak oudere bestuursleden en leden of donateurs en kunnen moeilijk jongeren aan zich binden. De vraag hoe de genootschappen hiermee om kunnen gaan stond centraal op de dag.

’s Middags werkgroepen, voorz. Huub van der Kolk in het midden

Op onze Facebookpagina staat een uitgebreide opsomming van de tijdens de dag genoemde ideeën. Graag krijgen we reacties welke daarvan uitgewerkt zouden kunnen worden.

Indien u geïnteresseerd bent kunt u een tijdens de dag uitgereikte brochure met kerngegevens van alle bekende literaire genootschappen in Vlaanderen en Nederland en het verslag van de bijeenkomst door de organisatie van de dag bij de secretaris aanvragen.