Goethe-Institut, Herengracht 470, donderdag 30 mei 2024, 17.00-19.00 u.
Entrée is gratis.

(foto: Ineke Holzhaus)

Al sinds 1993 is de dichter Willem van Toorn vertaler van Kafka’s werk in het Nederlands, van 1994 tot 2001 samen met Gerda Meijerink, sindsdien alleen. Vooral in die functie raakte hij, als hij het al niet was, vertrouwd met dit oeuvre. En ontwikkelde hij een visie op dit oeuvre, met name legde hij – zeer terecht – graag de nadruk op het komische element als antidote tegen de nadruk die vaak op het tragische aspect werd en nog steeds wordt gelegd.

De vrucht van die vertrouwdheid en ongetwijfeld ook fascinatie mondde uit in een boek: Kafka voor beginners. Over de wereld en het werk van Franz Kafka.

Maar daar bleef het niet bij. Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep vroeg hem een selectie uit Kafka’s correspondentie te maken, die de titel kreeg: Ik moet u zo ontzettend veel schrijven. Een keuze uit de brieven van Franz Kafka, 1900-1920. Aldus ontstond een soort biografie in brieven, aan elkaar geschreven door de samensteller.

In samenwerking met de uitgeverij worden beide boeken op 30 mei gepresenteerd door de Kafka-Kring en het Goethe-Institut. Willem van Toorn zal een korte lezing houden over beide boeken, waarna Niels Bokhove, Kafka-kenner en bestuurslid van de Kafka-Kring, met hem in gesprek gaat over beide publicaties.

Een samenwerkingsproject van Kafka-Kring, Goethe-Institut Amsterdam en uitg. Athenaeum-Polak & Van Gennep