Niels Bokhove

1983
Het slot. Roman. Bez. Max Brod. Vert. Guus Sötemann en Ruth Wolf. 8e herz. en uitgebr. druk. Querido, Amsterdam 1983 (‘Vlaggetjesreeks’).
¶ Omslag: Harry N. Sierman.
Herdr.: (Salamander, 35): 1993(9)

Brief aan zijn vader. Vert. Nini Brunt. 4e druk. Querido, Amsterdam 1983 (‘Vlaggetjesreeks’).
¶ Omslag: Harry N. Sierman.
Herdr.: 5e dr. 1985. Eerdere uitg.: zie 1969.

* ‘Reis naar mijn moeder‘, in: Die Sammlung. Een bloemlezing uit het emigranten-maandblad dat van sept.1933 tot aug. 1935 onder red. van Klaus Mann bij Querido Verlag is verschenen, gekozen door Gerda Meijerink, met een inl. van F.H. Landshoff (Querido, Amsterdam 1983), 55-57.
¶ Fragment bij Der Prozess.
Vert. Ruth Wolf. Oorspr. Duitse editie: zie 1933.

* ‘Het stadswapen‘ (vert. Paul Michiel Dros), in: Vrije Val — tweemaandelijks tijdschrift 2[?] (1983), apr./mei, 26.
¶ Met ill. over Babylonische spraakverwarring door C. Jetses.

* ‘Wie de gave heeft verworven…’, in: Bronnen van schoonheid. Gedachten over kunst. Kafka – Goethe – Shan – Oscar Wilde en Hieronymus van Alphen. Tekstkeuze: Eugen Hettinger. Vert. Maria Brandts Buys (Schuyt & Co., Haarlem/Antwerpen 1983), ongepag..
¶ Volledig citaat: ‘Wie de gave heeft verworven, schoonheid te herkennen, zal nooit oud worden’, als bijschrift bij reproductie van schilderij ‘L’Étoile’ (1878) van Edgar Degas. Foutieve vertaling van: ‘Wer die Fähigkeit, Schönheit zu sehen, behält, der altert nicht.’ (Bron: Janouch, Gesprekken met Kafka (1965), 28v (Gespräche mit Kafka (1968), 53).)

1984
Het Vonnis en andere verhalen. Vert. F. [Frits] Oomes. Naw. Herman Verhaar. Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1984 (Prisma Klassieken, 75).
¶ Inh.: ‘Het vonnis’, ‘De gedaanteverwisseling’, ‘In de strafkolonie’, ‘Een dorpsarts’, ‘Op het schellinkje’, ‘Voor de wet’, ‘De zorg van een huisvader’, ‘Elf zoons’, ‘Verslag aan een academie’, ‘Het eerste verdriet’, ‘Een kleine vrouw’, ‘Een hongerkunstenaar’, ‘Josefine de zangeres of Het volk der muizen’.
Uitgave in grotere gebonden en in pocketeditie.
Herdr.: pocketeditie, Van Holkema & Warendorf, Amsterdam 2008.

Vor dem Gesetz + Eine kaiserliche Botschaft.  Lithographie: Pavel Roučka. Arethusa Press [Herber Blokland], Baarn jan. 1984 (Arethusa Pers, 49).
¶ Met 2 litho’s (in sommige exemplaren 2 losse afdrukken bijgevoegd).
Typografie: Vincent Loosjes. Oplage: 90.
Lit.: ‘Kafka versierd (4)’, Boekenpost 15 (2007) 95 (mei/juni), 4. Over Blokland: Gerrit Jan de Rook, ‘Herber Blokland: “Ik heb nog nooit een volmaakt boekje gezien”‘, Quaerendo 36 (2003) 3, 199-212.

Treinreizigers. Ill. en drukwerk: Menno Wielinga. Marginaal drukkerij/Uitg. Exponent, Bedum 1984.
¶ Nieuwjaarswens 1985 op vouwblad.
Bron: Verzameld werk.
Opl. 75 exx.
Lit.: ‘Kafka versierd (4)’, Boekenpost 15 (2007) 95 (mei/juni), 5. Over Wielinga: ‘Drukwerk in de marge’, Boekenpost 1 (1992/93) 3 (jan./feb.), 33-35.

‘De brug‘, ‘Geef het op!‘, in: Niet met een klap maar zacht jankend. Samenst. en naw. Chris van der Heijden (Kwadraat, Vianen 1984), 15 & 16.
¶ Rond thema ‘ondergang’.
Uit: De Chinese muur en andere verhalen (1965), vert. Nini Brunt.

Eerste droefenis‘, in: De kortste verhalen (Tabula, Amsterdam 1984), 107-10.
¶ Samensteller onbekend.
Uit: Absurde verhalen (1982), vert. Thomas Graftdijk.
Herdr.: 2e en 3e dr. 1985.

1985
Een hongerkunstenaar en andere verhalen tijdens het leven van de schrijver gepubliceerd. Vert. door Nini Brunt [& Henk Pel]. [6e dr.]. Querido, Amsterdam 1985 (‘Vlaggetjesreeks’).
¶ ‘Noot van de uitgever – Het verhaal “Voor de wet” is door Franz Kafka uit het manuscript van de roman Het proces gelicht en in de bundel Een plattelandsarts gepubliceerd. De verhalen van Franz Kafka zijn door Nini Brunt vertaald, maar de roman Het proces door Ruth Wolf; zo zijn er van dezelfde tekstpassage twee onderling verschillende Nederlandse versies ontstaan. / Nini Brunt was de tijd niet meer gegund om het fragment “Gespräch mit dem Beter” te vertalen. Henk Pel heeft zich van deze taak gekweten.’ (Zie over deze aanpassing: Reiziger in scheerapparaten…, 35v)
Omslag: Harry N. Sierman.
Herdr.: 1994 als Salamander 140 en met ander omslag.

Bij de bouw van de Chinese muur en andere postuum gepubliceerde verhalen. Vert. Nini Brunt [& Ruth Wolf]. [4e dr.]. Querido, Amsterdam 1985 (‘Vlaggetjesreeks’).
¶ ‘Noot van de uitgever – Twee fragmenten uit “Beschreibung eines Kampfes” zijn door Franz Kafka in 1909, in een enigszins bekorte vorm, wél gepubliceerd (in het tweemaandelijkse literaire tijdschrift Hyperion). Deze twee fragmenten vindt men dan ook in Een hongerkunstenaar en andere verhalen tijdens het leven van de schrijver gepubliceerd, in de vertaling van Henk Pel: “Gesprek met de biddende man” en “Gesprek met de dronkeman”. In Bij de bouw van de Chinese muur en andere postuum gepubliceerde verhalen staan deze verhalen op hun oorspronkelijke plaats, in de vertaling van Ruth Wolf, die voor het Neerlands van “Beschrijving van een gevecht” alsook van “Blumfeld, een bedaagde vrijgezel” zorgde. / Voor de nieuwe vertaling van “Beschreibung eines Kampfes” is uitgegaan van de andere versie (1903/1904) van dit verhaal en niet van de versie zoals Max Brod die later uit twee manuscripten heeft “samengesteld”.’ (Zie over deze aanpassing: Reiziger in scheerapparaten…, 35v)
Omslag: Harry N. Sierman.
Herdr.: 2e 1994, als Salamander 191 en met ander omslag.

De Gedaanteverwisseling — Die Verwandlung. [1e deel.] Vert.: Nini Brunt. Met tekeningen van Leah Shafir. Em. Querido, Amsterdam 1985.
¶ Uitg. t.g.v. eindexamen aan de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving, ‘s-Hertogenbosch, juni 1986.
Toelichting van Lena (ook Leah) Shafir (oorspr. Lena Safiraite) (Litouwen, 1981): ‘Het was een persoonlijk keuze om het thema van Die Verwandlung te kiezen omdat Nederland het derde land was waar ik mijn “thuis” aan het scheppen was. Het gevoel “je bent anders” behoort tot een basis van mijn existentie en ik voelde me wel “thuis” in de beeldend en intrigerende beschrijving van Kafka. Voor mij was het toegankelijk en grenzeloos inspirerend.’ (E-mail, 25-10-2007) Ontwierp ook het affiche voor een fictieve uitvoering van ‘Die Verwandlung’ bij Globe. Was bevriend met Adriaan Morriën.
Opl. 75 genummerde exx. Groot formaat: 33 x 30 cm.
Lit.: ‘Kafka versierd (2)’, Boekenpost 15 (2007) 93 (jan./feb.), 17.

‘Honger als kunst’, in: Het Literair Eetboek — een culinaire bloemlezing uit de wereld­literatuur verz. door John Müller + 25 literaire recepten van Berthe Meijer en een hors-d’œvre[!] van Maarten ‘t Hart  (De Bijenkorf, [Amsterdam] [1985]), 94-97.
¶ Eerste drie alinea’s van ‘Een hongerkunstenaar‘, vert. N. Brunt.
Herdr.: 2e dr. 1985, 3e dr. 1986, 4e dr. 1987.