Niels Bokhove

1971
* ‘Der Kübelreiter’, ‘Kleine Fabel’, ‘Die Bäume’, ‘Wunsch, Indianer zu werden’, ‘Ein Besuch im Bergwerk’, in: F. Kafka. Eine Ausstellung des Goethe-Instituts Amsterdam für niederländische Schulen (Goethe-Institut, Amsterdam 1971).
¶ Brochure met los inlegvel.

1972
Franz Kafka in vijf boeken. Querido, Amsterdam 1972.
¶ In linenbacks in cassette. Ontwerp: Harry N. Sierman (Querido 1915-90, 178).
Inh.: 1 Het proces (13e dr.), 2 Het slot (7de dr.), 3 Amerika (6de dr.), 4 Een hongerkunstenaar en andere verhalen (4e [= 5e] dr.), 5 De Chinese muur en andere verhalen (3e dr.).
Volgende herdr.: Het proces: zie 1982; Het slot: zie 1983; Amerika: zie 1984; Hongerkunstenaar…: zie 1985; Chinese muur: zie 1985.
Goedkopere editie voor Nederlandse Boekenclub (Querido 1915-90, 178).

* ‘Auf der Galerie’, ‘Der Jäger Gracchus’, ‘Eine kaiserliche Botschaft’, in: M. Boot ( red.), Der Grundstock 2B (NIB, Zeist 1972), 147, 148-52, 153.
¶ Schooluitgave.

* ‘Mijn handen’, in: Maatstaf 20 (1972/73) 5 (sept. ’72), 245v.
¶ Twee fragmenten: I. ‘Mijn twee handen begonnen een gevecht…’ en II. ‘Ik heb mijn verstand in mijn hand begraven…’, uit Huwelijksvoorbereidingen… (1975), p. 47v & 143,  als voorpublicatie. Vert. Nini Brunt

* ’De mens kan niet leven…’, in: Bronnen van Joodse Wijsheid. Samenst.: Eugen Hettinger. Bew. (vert. uit oorspr. Duitse ed.): Rabbijn J. Soetendorp (Schuyt & Co., Haarlem [1973]), ongepag.
¶ Betr.: NSF  II 124 (#50).

* het slot. omslag en illustraties: jan vlasveld. [I.e.b.], [Groningen] nov. 1973 – april 1974.
¶ Vijf tekstfragmenten met vijf illustraties.
Druk: hand-offset ABX.Minerva [Groningen]. Groot formaat: 47 x 34 cm.
Oplage: 16 exx., gesign.

1974
Dagboeken 1910-1913 — Dagboeken 1914-1923. Reisdagboeken [2 delen]. Vert. Nini Brunt. Querido, Amsterdam 1974.
¶ Omslagontw.: Harry N. Sierman.
Oorspr. ed.: Tagebücher 1910-1923 (1948).

Brieven aan Felice en andere correspondentie uit de verlovingstijd 1912-1913 — 1914-1917 [2 delen]. Vert. Nini Brunt. Querido, Amsterdam 1974.
¶ Omslag: Harry N. Sierman.
Oorspr. ed.: Briefe an Felice und andere Korrespondenz aus der Verlobungszeit (1967).

‘Kleine fabel’, ‘Treinreizigers’, in: In de Waagschaal N.J. 3 (1974) 7 (1 juni) (Kafka-nr.), 16.
¶ Geen vermelding van bron en vertaler. Illustr. bij ‘Kleine fabel’.

1975
Huwelijksvoorbereidingen op het land en ander proza uit de nalatenschap. Vert. Nini Brunt. Querido, Amsterdam 1975.
¶ Omslag: Harry Sierman.
Oorspr. ed.: Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande und andere Prosa aus dem Nachlaß (1953).

1976
* Der Schacht von Babel. Samenst. en red.: Evert de Jong. Met bijl. met inl. en annot.. Knippenberg’s Uitg., Utrecht 1976 (Bulkboek, Deutsche Reihe, 3e jrg., nr. 8).
¶ Inh.: Der Prozeß [deels], ‘Die Verwandlung’, ‘Das Urteil’, ‘In der Strafkolonie’, ‘Der Schlag ans Hoftor’, ‘Die Brücke’, ‘Gibs auf!’, ‘Eine kaiserliche Botschaft’, ‘Fragmen­te aus dem Brief an den Vater’.
Bijlage: Inl., ‘Kafka’s leven in jaartallen’, ‘Voornaamste werken’, ‘Beknopte biografie: Een leven op de grens’, ‘Kafka en Praag’, toelichting bij de gekozen werken.