Niels Bokhove

SEMI-PRIMAIRE UITGAVEN
formeel geen primaire uitgave, maar wel grotendeels uitspraken van — naar beweerd — Kafka zelf bevattend.

Gustav Janouch, ‘Verhaal van de week: Gesprekken met Kafka’, in: Vrij Nederland, 2-6-1951.
¶ Bron: voorpublicatie van Gespräche mit Kafka (ed. 1951) in Die Neue Rundschau 62 (1951) 1.
Inh.: Gespräche mit Kafka (ed. 1968), 44-46, 105, 194v, 195, 257.
Vert. door VN-redactie.

Gustav Janouch, Gesprekken met Kafka. Vert. Nini Brunt. Querido, Amsterdam 1965 (Reuzensalamander 38).
¶ Vert. van: Gespräche mit Kafka. Erinnerungen und Aufzeichnungen. Erw. Ausg. (S. Fischer, Frankfurt/M 1968). De Nederlandse vert. verscheen drie jaar eerder dan de Duitse editie!
Omslag: Frits Stoepman.
Herdr.: 2e dr. 1965; 3e dr.: Harlekijn, Westbroek 1981 (rechter afb.).