Niels Bokhove

2016
Het proces. [Vert. (uit Engels!) A.J. Mol.] Calbona Uitg., Rotterdam [2016] (POD).

Kafka geïllustreerd door J.M.A. Biesheuvel. Avalon Pers, Woubrugge 2016.
¶ Illustr. bij (fragmenten uit) ‘Verlangen Indiaan te worden’, ‘Verdriet’, ‘De gedaanteverwisseling’, ‘Voor de wet’, ‘Een keizerlijke boodschap’, ‘Een broedermoord’, ‘Een verslag voor een academie’, ‘Een hongerkunstenaar’, ‘Hevig lawaai’, ‘De dikke’, ‘De brug’, ‘Gracchus, de jager’, ‘Bij de bouw van de Chinese muur’, ‘De buurman’, ‘De waarheid van Sancho Panza’, ‘Prometheus’, ‘Poseidon’, ‘Gemeenschap’, ‘Het examen’, ‘Onderzoekingen van een hond’, ‘Geef het op’, ‘Het hol’.
Opl. 150.

2017
De gedaanteverwisseling. Vert. Ed Kortjes. Astoria Uitg., Benthuizen 2017.
¶ Over vertaler weinig bekend, vertaalde ook Gogols Dagboek van een gek voor Astoria (2018).
Omslag: A. Carlos Herrera/FreeImages.com.

2018
Het kasteel. Vert. [ en naw.] Willem van Toorn. (Grote Bellettrie Serie.) Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2018.
¶ Omslag: Jacques Jansen & Ilona Snijders.

2019
Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap. Vert. en naw. Willem van Toorn (Grote Bellettrie Serie). Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2019.
¶ Oorspr. ed.: Beschreibung eines Kampfes. Beim bau der chinesischen Mauer. Zur Frage der Gesetze. Das Ehepaar und andere Schriften aus dem Nachlaß [pocket-uitgave van Nachgelassene Schriften und Fragmente I-II, Kritische Ausgabe]. S. Fischer, 2019.
Omslag: Jacques Jansen & Ilona Snijders.

Verzameld werk. Vert. Kees van Hage. Website Kees van Hage.
¶ Bevat, met Inleiding, de vertalingen Beschouwing, De aëroplanen van Brescia, Het vonnis, De gedaanteverwisseling, De stoker, De verdwenene (van Der Verschollene), Het proces, In de strafkolonie, Een plattelandsarts, Brief aan Hermann Kafka (van ‘Brief an den Vater’), Het slot, Een hongerartiest en Nagelaten werk.

Het geluk te begrijpen. Vert. Willem van Toorn. Illustr. Jan Hamstra. Ontw. Jelle F. Post. Loopvis, Arnhem 2019 (Kakkerlakjes).
Tekst uit: ‘Aforismen’, Brief aan mijn vader en ander proza uit de nalatenschap… (2019), 384-404.

2020
Het Proces. Vert. en naw. Willem van Toorn. 8ste druk. Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2020 (Salamander Klassieker).
¶ Eerdere dr.: zie 2012.

2021
De metamorfoaze. Oerset troch [vert. door] Wolter Jetten. Elikser Uitg., Leeuwarden 2021.
¶ Friese vertaling (ook ‘De Stalverwikseling’ als titel overwogen). Met ‘Foarwurd’ en nawoord ‘Oer Kafka en “De Metamorfoaze”’ door Jetten.
Omslag: Evelien Veenstra.
Lit.: Sietse de Vries, ‘Foar oersetter Wolter Jetten is de útdaging mei Fryske wurden deselde gefoelswearde oer te bringen as mei Dútske’ (interview), Leeuwarder Courant, 5-2-2021.

De tekeningen. Bez. door Andreas Kilcher. Met medew. van Pavel Schmidt. Met essays van Judith Butler en Andreas Kilcher. Vert. Willem van Toorn. Athenaeum—Polak & Van Gennep, Amsterdam 2021.
¶ Vert. van: Die Zeichnungen. Verlag C.H. Beck, München 2021.

Kafka für Kinder und Erwachsene / voor kinderen en volwassenen. Verhalen van / Erzählungen von Franz Kafka. Afbeeldingen van / Mit Bildern von Hanna Koch. Vert. door / Übersetzt von Niels Bokhove. Met volledige audiolezing in het Duits en Nederlands door Axel Grube en Boris van den Wijngaard [via internet]. Onomato, Düsseldorf 2019 [2021].
¶ Inh.: ‘Der Kübelreiter / De kolenkitruiter’, ‘Vor dem Gesetz / Voor de wet’, ‘Der Storch im Zimmer / De ooievaar in de kamer’, ‘Wunsch Indianer zu werden / Wens om Indiaan te worden’, ‘Eva und Adam / Eva & Adam’, ‘Haustier / Huisdier’, ‘Bäume / De bomen’, ‘Poseidon / Poseidon’.

Kafka voor kinderen en volwassenen. Verhalen van Franz Kafka. Afbeeldingen van Hanna Koch. Vert. door Niels Bokhove. Met volledige audiolezing in het Nederlands door Boris van den Wijngaard [via internet]. Onomato, Düsseldorf 2019 [2021].
¶ Inh.: ‘De kolenkitruiter’, ‘Voor de wet’, ‘De ooievaar in de kamer’, ‘Wens om Indiaan te worden’, ‘Eva & Adam’, ‘Huisdier’, ‘De bomen’, ‘Poseidon’.