Niels Bokhove

1998
Die Verwandlung. Naw.: Peter Groenewold. Wolters-Noordhoff, Groningen 1998 (Buchfinken, literaire reeks voor scholieren, 1998, Nr. 3.).
¶ Fotografie: Peter Tahl. Omslag: Jurjen Pinkster.
Herdr.: als Buchfinken Lijsters, 2008.

‘Het zwijgen der Sirenen’, in: Raster – tijdschrift in boekvorm (1998) 84: ‘Zwijgen’, 73v.
¶ Vert. Jacques Vogelaar.

1999
Brief aan vader. Vert. Gerda Meijerink en Willem van Toorn. Athenaeum — Polak & Van Gennep [Querido], Amsterdam1999 (Kleine Bellettrie Serie).
¶ Omslag: 1e & 2e dr. N.N.; 3e & 4e dr.: Anneke Germers.
Herdr.: 2de dr. 2000; 3de dr. 2003; 4e dr. 2007. Eerdere uitg.: zie 1969.

Het slot. Vert. Willem van Toorn en Gerda Meijerink. Naw. Willem Frederi Hermans. Querido, Amster­dam 1999 (Salamander Klassiek).
¶ Omslag: Anneke Germers.
Herdr. van ed. 1997. Zie 2018.

Metamorfose. Vertellingen. Vert. Wil Boesten. BoekWerk, Groningen 1999.
¶ Inh.: 37 verhalen; uitgebr. editie van uitgave 1993.
Omslagontw.: Studio de Kleurdoos, Reinier Hartjes.
Opm.: Er zou ook nog een uitgave o.d.t. Gedaanteverwisseling bij BoekWerk & Partners (zelfde vert.?) verschenen zijn met mogelijk een inl. door Vladimir Nabokov, maar daarvan is alleen het zwart/wit omslagontwerp bekend.

‘de Kruising’, in: Raster – tijdschrift in boekvorm (1999) 87: ‘Bestiarium II’. 106v.
¶ Vert. Jacques Vogelaar.

‘Het vonnis’, in: Praag en het fin de siècle. Verhalen. Samenst. W. Hansen en Kees Mercks (Meulenhoff, Amsterdam 1999), 105-117.
¶ Uit: Verzameld werk (1987), vert. Nini Brunt.

‘Eerste smart’, in: Circus. De grootste show op aarde. Samenst. en inl. Helga Merits (Meulenhoff, Amsterdam:1999), 197-200.
¶ Uit: Verzameld werk (1980), vert. Nini Brunt.

‘In de strafkolonie’, in: De verhalenmachine en andere machineverhalen. Samenst. Jeroen Denters (Thoth, Bussum 1999), afd. ‘De fantasie-machine’, 163-74.
¶ Uit: Verzameld werk (1987), vert. Nini Brunt.
Illustr. (slechte afdruk van origineel) (zie links): Jean-Louis.

2000
Het proces. Bez. Max Brod. Vert. Ruth Wolf. Naw. S. Vestdijk. 7de druk (Salamander Klassiek). Querido, Amsterdam 2000.
¶ Omslag & illustr.: Anneke Germers.

Ik ken de inhoud niet…’ Gedichten / ‘Ich kenne den Inhalt nicht…’ Lyrik. Samenst.: Marijke van Dorst. Vert.: Stefaan van den Bremt. [Toelichting: Niels Bokhove.] Exponent, Bedum 2000.
¶ Opl. 295.
Afdruk van alleen de vertalingen in: ‘Wat voor stilte?’, in: Poëziekrant 24 (2000) 1-2 (jan./apr.), 70-77.

Brief aan directeur Eisner’, in: Raster – tijdschrift in boekvorm (2000) 91: ‘Lopen’, 149-151.
¶ Vert. Willem van Toorn, ook ‘Naschrift’.
Betr. brief aan Ernst Eisner, verm. 1909 (z. Brieven 1902-1919… (1968), 76v, en Br I 115v).