Niels Bokhove

1989
Het Proces. Uit het Duits vert. door Thomas Graftdijk. Met [16] tekeningen van Jan Vlasveld. Amber, Amsterdam 1989.
¶ Omslagontwerp: Rob van den Elst.
Tentoonst.: zie B3 Symposia….
Herdr.: zie 1996.

‘De Gedaanteverwisseling — de klassieke novelle’, in: Knippenbergs Krant. Literatuur op groot formaat (Budgetboeken, Amsterdam) (1989) 2 (febr.), 31-40.
¶ Uit: Verzameld werk, vert. Nini Brunt.

1990
Brieven aan zijn ouders 1922-1924. Red. verantw.: Josef Čermák & Martin Svatoš. Vert.: Paul Beers. Querido, Amsterdam 1990.
¶ Oorspr. ed.: Briefe an die Eltern aus den Jahren 1922-1924. […]. Odeon, Praag 1990.

Kleine vertellingen. Kleine Erzählungen. Tweetalige uitgave. Vert. [en woord vooraf] door Wil Boesten. BoekWerk, Groningen 1990.
¶ Inh.: ‘Woord vooraf’. ‘Een hongerkunstenaar’, ‘Het vonnis’, ‘Een plattelandsdokter’, ‘Elf zonen’, ‘Een verslag voor een academie’, ‘Kleine fabel.’

[De gedaanteverwisseling]. [Vert. Nini Brunt.] [NBLC?], [z.pl.], [1990].
¶ Begin van het verhaal op reclamekaart in reeks ‘Verzet je zinnen bij de bibliotheek’.
Ontwerp: reclamebureau FHV/BBDO.
Illustr.: Jan S.? (als bij andere kaarten in deze reeks).
Lit.: Bibliotheek 7.7 (Openbare Bibl. A’dam, 2014), 68, 73v.

‘Het vroege bezoek voor Josef K.’, in: Een uitgelezen hartstocht. De geschiedenis van 50 cultboeken in de 20ste eeuw. Samenst.: Jaap Goedegebuure, Arnold Heumakers, Robert Klein. Interviews: Hans Bouman, Dirk van Ginkel. [Illustr.: Siegfried Woldhek.] (Libris/Compartners, Haarlem 1990), 78-85.
¶ Betr. begin van Het proces.
Korte inl. ‘De onontkoombare schuld van Josef K.’ door Jaap Goedegebuure: 76v.
Uit: Verzameld werk…, vert. Nini Brunt.

‘Voor de Wet’, in: Prana – tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschap 15 (1990) 59 (voorjaar), 89.
¶ Uit: Franz Kafka in vijf boeken… (zie 1972), deel 5 (vert.  Nini Brunt).

1991
Frans[!] Kafka, Kleine fabel. Het Humanistisch Verbond, Utrecht z.j. [≥ 1991].
¶ Attentiekaart.
Uit: Verzameld werk (1991).
Vormgeving en fotografie: Weijsters & Kooij.

1992
Het proces. Roman. Bez. Max Brod. Vert. Ruth Wolf. 4e druk. Querido, Amsterdam 1992 (Salamander, 8).
¶ Omslagontw.: onbekend.
Herdr.: 5e 1993.

De gedaanteverandering. Vertaald uit het Duits door Thomas Graftdijk. Omslagill.: Jan Vlasveld. Uitg. Zephyr, Amsterdam 1992.
¶ 2e herz. dr. van oorspr. uitg. in Absurde verhalen (1982).

‘De Messias zal komen zodra…’, in: Willy Brill, Een kalkoen met een hemd. 4000 jaar joodse wijsheden (BZZRôH, Den Haag 1992), 92.
¶ Betr.: NSF II 56v. Vert.: Willy Brill.