Niels Bokhove

In- & handleiding

Deze bibliografie is een aangevulde, gecorrigeerde en geactualiseerde versie van de lijst die in 1984 verscheen in Reiziger in scheerapparaten. Kafka in Nederland en Vlaanderen (1984) van Niels Bokhove, tevens samensteller van deze nieuwe versie. De formele sluitingsdatum hiervan was toen 1 juli 1982 maar materiaal tot voorjaar 1983 kon nog opgenomen worden.

Indeling van de bibliografie:

A Primair deel, d.w.z. publicaties van Kafka’s eigen teksten in diverse vormen
1 Werkuitgaven & vertalingen – chronologisch: 1925-46 p. 2, 1950-56 p. 3, 1957-63 p. 4, 1964-69 p. 5, 1971-76 p. 6, 1977 -82 p. 7, 1983-85 p. 8, 1986-88 p. 9, 1989-92 p. 10, 1993-94 p. 11, 1995-97 p. 12, 19982000 p. 13, 2001-02 p. 14, 2003-07 p. 15, 2008-16 p. 16, 2017-21 p. 17.
2 Toneel-, radio-, film- en tv-produkties, composities: 1949-55 p. 18; 1957-70 p. 19, 1970 p. 20, 1970-75 p. 21, 1975-81 p. 22, 1981-82 p. 23.
3 Stripversies en andere bewerkingen

B Secundair deel, d.w.z. publicaties e.d. over en bij Kafka en zijn werk
1 Bibliografieën
2 Secundaire literatuur
3 Symposia, lezingencycli, tentoonstellingen, e.d..
4 Inspiratiebron: ‘fictieve’ literatuur, poëzie
5 Illustraties en portretten

Voorzover mogelijk zijn de titels in het Primaire deel en het Secundaire deel voorzien van links naar digitale bronnen op internet (in veel gevallen de historische-krantensite Delpher en de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letterkunde = DBNL). Recensies van titels in het Secundaire deel zijn vermeld bij de gerecenseerde titel zelf. Vooral in het Primaire deel gaan diverse titels vergezeld van scans van omslagen.

Bijdragen aan het Kafka-Katern, van 1993 t/m 2011 het tijdschrift van de Kafka-Kring, zijn niet opgenomen. Zij zijn te vinden via de zoekoptie op deze website.

Zowel het Primaire als het Secundaire deel is verdeeld in periodes van een aantal jaren, afhankelijk van het aantal titels per jaar, zodat de webpagina’s niet te lang worden. Bij de indeling hierboven is aangegeven welke periode op welke pagina te vinden is. Onderaan elke pagina kan naar een volgende of vorige pagina gegaan worden.

N.B. 1 In opbouw: De gehele bibliografie zal in opeenvolgende delen op de website gepubliceerd worden, te beginnen met het Primaire deel. Van enkele titels zijn de gegevens nog niet volledig. Het is dus raadzaam deze pagina af en toe te bezoeken om te zien of er uitbreidingen zijn. Nieuwe titels van vóór voorjaar 1983, die in Reiziger in scheerapparaten ontbraken, zijn met een * (asterisk) gemarkeerd.
N.B. 2 Correcties en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld. Bericht daarover graag aan <s.j.munniks@gmail.com>.

Gebruikte afkortingen (voor Kafka’s werk: Kritische Ausgabe):
Br I – IV        Briefe 1900-1912 (1999), Briefe 1913-März 1914 (2001), Briefe April 1914-1917 (2005), Briefe 1918-1920 (2013) (Briefe 1920-1924 nog niet verschenen)
DL                Drucke zu Lebzeiten (1994)
NSF II          Nachgelassene Schriften und Fragmente II (1992)
P                  Der Proceß (1990)
T                  Tagebücher (1990)

Querido 1915-90     A.L. Sötemann, Querido van 1915 tot 1990. Een uitgeverij. Querido, Amsterdam 1990.
Salamanderboek      C.J. Aarts [e.a.], Het Salamanderboek 1934-1984. Querido, Amsterdam 1984.

(nov. 2021-…)