De Kafka-Kring gaf negentien jaar lang, van 1993 tot en met 2011, het tijdschrift Kafka-Katern uit. De ondertitel van de eerste jaargang was Mededelingenblad…, daarna Kwartaalblad van de Nederlandse Franz Kafka-Kring. Het bracht artikelen, berichten uit de Kring en buitenlandse zustergenootschappen, nieuws, enkele vaste rubrieken zoals Herman Verhaars column “Kübelreiter”, de citatenrubriek «Ganzenvoetjes», verder recensies en een bibliografische rubriek, waarin boekaankondigingen, nieuwe publicaties van en over Kafka, knipsels, e.d.. Om praktische redenen moest de Kring deze uitgave helaas beëindigen.

De nog voorradige exemplaren van het Kafka-Katern zijn gemarkeerd met een *. Bestellen kan via de secretaris/penningmeester van de kring onder vermelding van het/de gewenste nummer(s). U krijgt dan nader bericht over de kosten (inclusief verzending) met een betalingsverzoek.