Het donateurschap staat open voor een ieder die zich voor het werk van Franz Kafka interesseert. De bijdrage is minimaal € 35 per jaar. Donateurs krijgen onder meer korting bij bijeenkomsten en publicaties van de stichting.

Om donateur te worden en te blijven dient u jaarlijks minimaal een bedrag van € 35 over te maken naar rekening NL27 INGB 0002 5880 76 van de Nederlandse Franz Kafka-Kring onder vermelding van uw e-mailadres en het jaar waarvoor de donatie geldt.