Tot onze vreugde kunnen wij meedelen dat de reis naar Wenen doorgang vindt.

Het reisschema is vastgesteld in samenwerking met de Österreichische Franz Kafka-Gesellschaft. Op de nu vastgelegde data verzorgen zij voor ons twee wandelingen en het bezoek aan Kierling.

Musikverein

Het programma begint op dinsdag 23 augustus 15.00 uur. Vanaf die tijd maken wij een wandeling door de binnenstad van Wenen, ‘Auf den Spuren von Kafkas Wien-Aufenthalt 1913’, eindigend in het bekende Café Central waar we de maaltijd gebruiken en de deelnemers nader met elkaar kennis kunnen maken.

Woensdag 24 augustus zijn wij in het Wienerwald  ‘Auf den Spuren der Wanderung Kafka mit Milena Jesenská 1920’. In het boek van Binder, Kafkas Wien, is die wandeling gereconstrueerd (bladzij 366 e.v.). Het is een wandeling van meer dan een dagdeel maar onderweg kan om te rusten en/of wat te eten regelmatig een stop worden gemaakt.

’s Avonds zullen Wil Rouleaux en Kris Lauwerys inleidingen houden respectievelijk over ‘de relatie van Kafka met bepaalde Weense schrijvers’ en over ‘Milena Jesenská‘. Wil Rouleaux is een Nederlandse journalist die in Wenen woont. Hij schreef o.a. voor De groene Amsterdammer over schrijvers uit het interbellum, onder wie Kafka. Kris Lauwerys is een Belgische schrijver en vertaler, die eveneens in Wenen woont. Hij is bezig met een boek over drie Weense vrouwen (één van hen is Milena Jesenská) en het Wenen van 1900-1938.  

Donderdag 25 augustus bezoeken wij het sanatorium Hoffmann in Kierling waar Kafka is overleden. Het Oostenrijkse Gezelschap heeft daar een ‘Gedenkraum’ ingericht. ’s Avonds gebruiken wij in Wenen een gezamenlijke, afsluitende maaltijd.

Belangrijk is dat de deelnemers zelf en op eigen kosten voor hun reis en verblijf moeten zorgdragen. Wij raden aan dat nu op korte termijn te gaan doen. Het is bovendien verstandig zo te boeken dat een reservering nog kan worden teruggedraaid als onverhoopt de reis toch niet kan doorgaan.

Voor degenen die graag met andere deelnemers in hetzelfde hotel willen verblijven, noemen wij hotel Regina aan de Rooseveltplatz. Indien men een ander hotel boekt, dan is het verstandig een hotel in de binnenstad te kiezen.  

Voor de overige kosten, waaronder de maaltijden, zal een voorschot van € 225,- worden gevraagd, achteraf te verrekenen met de werkelijk gemaakte kosten. We verwachten dat dit bedrag genoeg zal zijn.

Wij verzoeken degenen die deze reis willen meemaken, zich zo spoedig mogelijk op te geven. Bij het invullen van een nader gedetailleerd programma is het nodig te weten met hoeveel deelnemers wij rekening moeten houden. Opgave van deelname (met vermelding van uw telefoonnummer) aan de secretaris/ penningmeester van de Kafka-Kring, Sjoerd Munniks, mailadres s.j.munniks@gmail.com en CC aan lfrijda@wxs.nl.