Ansichtkaart2-1

Stichting Nederlandse Franz Kafka-Kring
Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0002 5880 76
RSIN | fiscaal nummer: 81463179
Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 41212054

Het bestuur van de Nederlandse Franz Kafka-Kring bestaat uit:

Huub van der Kolk, voorzitter
Sjoerd Jelle Munniks, secretaris-penningmeester
Wim Berkelaar, Niels Bokhove (tevens webredacteur), Jaap Schipper, leden

Webredactie: Niels Bokhove & Leo Frijda

Els Andringa en Madeleine Rietra, adviseurs

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris-penningmeester van de Kafka-Kring:

Sjoerd Jelle Munniks
Tesselschadestraat 50
NL-8913 HB Leeuwarden
s.j.munniks@gmail.com
[+31] [0]6 80164057

De statuten van de Kring vindt u hier: Statuten NFKK.