Sinds de oprichting heeft de Kafka-Kring met tussenpozen de reeks Kafka-Cahier gepubliceerd. Bestellen van de nog voooradige exemplaren van de cahiers kan via de secretaris/penningmeester van de kring onder vermelding van het/de door u gewenste nummer(s). U krijgt dan nader bericht over de kosten (inclusief verzending) met een betalingsverzoek.


Kafka Cahier 1

Kafka-Cahier 1

Horst Steinmetz, Over de moeilijkheid Kafka te begrijpen – Jacques De Visscher, Pleidooi voor een verschuiving in de Kafka-interpretatie.
1995. 24 pp.

Lezingen t.g.v. de oprichting van de Kafka-Kring op 28-10-1992 in de Agnietenkapel in Amsterdam. Uitverkocht.

Kafka-Cahier 2

‘Ik vind dit niet mooi, dit is mooi.’ Nic Bakker over Franz Kafka. ter nagedachtenis aan Nic Bakker (1926-2000).
2000. 84 pp.

Nic Bakker, germanist, publiceerde in het Kafka-Katern en was er ook enige jaren redacteur van. Dit boekje bevat zeven beschouwingen van hem over Kafka, zijn correspondentie met de Vlaamse Kafka-deskundige Herman Uyttersprot, zijn vertaling van Kafka’s ‘Eine kaiserliche Botschaft’ en een bibliografie.

Kafka-Cahier 3

Vijftien Kolenkitjes en meer. Herman Verhaar over Franz Kafka.
2011. 67 pp.

Een keuze uit de column ‘Kübelreiter’ die Herman Verhaar (1944-2010) jarenlang aan het Kafka-Katern bijdroeg, aangevuld met enkele andere publicaties. Uitverkocht.

Kafka-Cahier 4

Kafka’s jeugd: schrijverschap & jodendom.
2016. 28 pp.

Bevat de lezingen gegeven tijdens de Kafka-Kring-avond op 7-10-2015 in het Goethe-Institut, Amsterdam:Reiner Stachs ‘Frühe Keime zu Kafkas Autorschaft’ over de vraag of in de vroege jaren van Kafka de sporen van zijn latere schrijverschap al zichtbaar zijn, en Leo Frijda’s ‘Met mijn vinger op de landkaart’ over de vraag hoe het jodendom dat Kafka in zijn jeugd heeft leren kennen, doorwerkte in zijn latere jaren.

Kafka-Cahier 5

Kafka’s Dierentuin.
2016. 56 pp.

De op 6 november 1916 gehouden lezingen bewogen zich rond het thema Kafka’s dierentuin. Julia Encke, verbonden aan de Frankfurter Allgemeine, nam ons mee naar de Eerste Wereldoorlog aan de hand van Kafka’s verhaal Der Bau. Maarten Frankenhuis, de oud-directeur van Artis, sprak over Kafka’s zoölogische droomwereld. Het onderwerp van de bijdrage van Niels Bokhove luidde: Kafka’s denkende aap en de Zürauer beschouwingen.

Kafka-Cahier 6

Kwart eeuw Kafka-Kring.
2018. 50 pp.

De in het jubileum-jaar 2017 gehouden lezingen! Aan de inleiding van Ton Naaijkens, Een kleine vertaalgeschiedenis, is een overzicht van alle Nederlandse Kafka-vertalingen  toegevoegd. Jacques De Visscher sprak over ‘Met de pink langs de wenkbrauwen strijken’, Kafka’s figuren en paradoxen van het futiele ‘. Thomas Verbogt besprak Kafka’s verhaal ‘Geef het op!’ en de invloed van Kafka op zijn werk. Het menu van Henja Schneider van het feestelijk  ‘diner Kafkaïen’ staat ook in dit cahier.

Kafka-Cahier 7

Etnisch profileren in Praag en Oskar Baum in de schijnwerpers.
2019. 53 pp.

De lezingen van 28 oktober 2018. Wout van Bekkum over Etnisch Profileren in Praag en Kafka de Meesterverteller. Sabine Dominik en Emmy van Swaaij zetten Oskar Baum in de schijnwerpers. Door hun kennis van het brailleschrift hadden zij toegang tot bronnen die tot nu toe nog niet ontsloten waren!