De Nederlandse Franz Kafka-Kring, als stichting opgericht in 1992, stelt zich de bevordering van de bestudering in Nederland en Vlaanderen van werk, leven en tijd van Franz Kafka ten doel. Daarvoor ontplooit zij diverse activiteiten. Zij onderhoudt een website met nieuws, artikelen en recensies en maakt nieuwe content bekend op sociale media. Daarnaast organiseert zij lezingen en excursies. Waar zinvol, nuttig of wenselijk gaat zij de samenwerking aan met andere organisaties en ook buitenlandse zustergenootschappen. De voornaamste financiële basis vormen de bijdragen van donateurs.

Recensies of artikelen voor deze website kunnen worden gestuurd aan de secretaris van de stichting. Ook ongevraagd. Besluit tot plaatsing is altijd aan het bestuur. De Kafka-Kring is een stichting en afhankelijk van donaties, zodat wij in geval van plaatsing geen vergoeding kunnen geven.

KAFKA 2024

programma van Goethe-Institut, Tsjechisch Centrum & Kafka-Kring

26 mei 2024: Kafka Actueel 1
Lezingen over o.a. komende Briefe 1921-1924, speurtocht naar door Gestapo inbeslaggenomen brieven en Kafka’s vrijwel onbekende utopie-ontwerp ‘Die besitzlose Arbeiterschaft’; met voordrachten

30 mei 2024: Kafka Actueel 2
Presentatie van Willem van Toorns Kafka voor beginners en zijn brievenselectie Ik moet u zo ontzettend veel schrijven (1901-1920), te verschijnen bij uitg. Athenaeum- Polak & Van Gennep

programma van Kafka-Kring

• 10 & 11 september 2024: Kafka-reis naar Oxford
Bezoek aan Kafka-expositie en Kafka-archief in Bodleian Library