De Nederlandse Franz Kafka-Kring, als stichting opgericht in 1992, stelt zich de bevordering van de bestudering in Nederland en Vlaanderen van werk, leven en tijd van Franz Kafka ten doel. Daarvoor ontplooit zij diverse activiteiten. Zij onderhoudt een website met nieuws, artikelen en recensies en maakt nieuwe content bekend op sociale media. Daarnaast organiseert zij lezingen en excursies. Waar zinvol, nuttig of wenselijk gaat zij de samenwerking aan met andere organisaties en ook buitenlandse zustergenootschappen. De voornaamste financiële basis vormen de bijdragen van donateurs.

Recensies of artikelen voor deze website kunnen worden gestuurd aan de secretaris van de stichting. Ook ongevraagd. Besluit tot plaatsing is altijd aan het bestuur. De Kafka-Kring is een stichting en afhankelijk van donaties, zodat wij in geval van plaatsing geen vergoeding kunnen geven.

Willem van Toorn (1935-2024)

Donderdag 30 mei jl. zouden de Kafka-Kring, uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep en het Goethe-Institut in laatstgenoemde instelling samen met Kafka-vertaler en dichter Willem van Toorn diens inleidende boek Kafka voor beginners en zijn keuze uit Kafka’s brieven Ik moet u zo ontzettend veel schrijven, beide recentelijk verschenen, feestelijk presenteren.
Maar het mocht niet zo zijn: na een korte ziekenhuisopname overleed Willem van Toorn op 88-jarige leeftijd op 31 mei, de ochtend na die donderdag. Zijn laatste twee Kafka-publicaties heeft hij nog wel kunnen zien.
Lees verder…